Reference

Tokom dugogodišnjeg rada ostvarili smo uspešnu saradnju sa velikim brojem kupaca, kao što su:

1. “Beogradelektro” Beograd
2. “Elektrodistribucija” Smederevo
3. “Elektrodistribucija” Požarevac
4. “Elektrodistribucija” Pančevo
5. “Elektrodistribucija” Zrenjanin
6. “Elektrojužnabačka” d.o.o. Novi Sad
7. “Elektroelement” d.o.o. Novi Sad
8. “GAT” d.o.o. Novi Sad
9. “Termolektrana” Kostolac
10. “Termolektrana” Kolubara
11. Direkcija za izgradnju Novog Sada
12. “Elektrokrajina” Banja Luka
13. “Elektro Srbija” d.o.o. Beograd
14. “Topako” d.o.o. Beograd
15. “M-Elektronik” d.o.o. Zemun
16. “Rasveta” OTC Beograd
17. “SB Elektro” Beograd
18. “Jugotrade” Beograd
19. “Elektromaterijal” Zlatibor
20. “Tehnokova” d.o.o. Beograd
21. “Tesla” d.o.o. Novi Sad
22. “Tehnika” d.o.o. Vršac
23. “Stamenković” d.o.o. Bela Crkva
24. “Rasveta” d.o.o. Jagodina