Kvalitet proizvoda

Posedujemo potrebne sertifikate i izveštaje o ispitivanje koji dokazuju kvalitet naših proizvoda.

1. Izveštaj o ispitivanju balast prigušnica, Fakultet Tehničkih Nauka, Katedra za mernu tehniku, Kosovska Mitrovica,
2. Izveštaj o ispitivanju sastavnih delova, “Kvalitet” Niš, Sektro za ispitivanje, Laboratorija za sastavne delove,
3. Izveštaj o ispitivanju kvaliteta proizvoda, Rudarski Basen Kolubara

Date izveštaje možete dobiti elektronski na upit.

Svi proizvodi su u skladu sa standardima:
JUS IEC 922/923
JUS IEC 1347-2-9/2000
JUS IEC 61347-1/2000
EN 60920/21
DIN 49862 / DIN 49865